ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola, Godziny otwarcia: pon.-śr. 12.00 - 19.00 ; czw.-pt. 09.00 - 16.00 sob. 08.00 - 12.00

Historia

Historia biblioteki na terenie naszej gminy to ponad pół wieku współpracy z czytelnikami. Niestety, wszystkie dokumenty, które mogłyby to poświadczyć, zaginęły lub zostały zniszczone. Jedynym dokumentem z pierwszej połowy XX wieku, który traktuje o bibliotece w naszej okolicy, jest – napisana przez p. Wandę Krutkowską – praca magisterska pt. Rola nauczyciela na wsi, wykonana i oprawiona w drugiej połowie lat czterdziestych. Jej autorka wspomina o istnieniu dużej biblioteki, mieszczącej się w Uniwersytecie Ludowym w Grzmiącej. Pisze ona o niej w następujący sposób:

W miarę rozwoju Uniwersytetu Ludowego w Grzmiącej, wraz ze wzrostem dotacji, polepszyły się warunki mieszkaniowe, wyżywienie i zaopatrzenie w niezbędne przybory naukowe. Ostatnio oprócz sprzętów, stołów, szaf, łóżek, posiadał Uniwersytet piękna bibliotekę (3 tys. tomów), a nawet radio.

Biblioteka zasługuje na szczególna uwagę i tu chcę jej poświęcić kilka słów.(…) Można w niej znaleźć wszystkie najpoważniejsze dzieła różnych prądów filozoficznych, dzieła z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, historii, całą literaturę piękną oraz nieprzemijającej wartości utwory powieściowe. Wszystko to służy nie tylko słuchaczom, ale i całej okolicy. Książki z niej można spotkać w domach mieszkańców Żabiej Woli.

Na podstawie tej pracy można wysnuć hipotezę, której – niestety – nie sposób dziś udowodnić. Dlatego właśnie – opierając się na posiadanej przez nas dokumentacji inwentarzowej – powstanie biblioteki na terenie naszej gminy datujemy na 1958 rok. W tym roku została bowiem zakupiona pierwsza książka, której opis znalazł się w naszej dokumentacji.

Według niej w latach 50-tych XX wieku biblioteka liczyła 851 pozycji, dostarczone w dużej mierze przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska. Nie było to wiele, jednakże były to książki, na które było wówczas największe zapotrzebowanie – poradniki i książki edukacyjne oraz lektury szkolne. W ten sposób biblioteka odpowiadała na potrzeby mieszkańców okolicznych wsi.

W latach 60-tych zaobserwowano rozwój biblioteki. Pod koniec dziesięciolecia instytucja ta dysponowała ponad trzema tysiącami egzemplarzy lektur szkolnych, poradników, słowników i książek przeznaczonych dla ogółu czytelników. W 1968 roku, wskutek ustawy o bibliotekach, na podbudowie żabiowolskiej placówki stworzono sieć bibliotek, mieszczących się na terenie całej gminy. Swą działalność rozpoczęły wówczas filie w Słubicy, Bartoszówce i Ojrzanowie. W Słubicy pracowała obecna wśród nas p. Danuta Pytlak – osoba, której praca z książkami jest szczególnie bliska.

Na przełomie lat 60-tych i 70-tych w Żabiej Woli wybudowano nowy budynek Urzędu Gminy i w nim właśnie wygospodarowano salę na gminną bibliotekę. Piwnica Urzędu Gminy w tym okresie obfitowała w zawartą w książkach wiedzę. Niestety, lokum to nie było szczęśliwe dla naszego księgozbioru – wskutek awarii uległ on zniszczeniu, wiele cennych egzemplarzy zostało zalanych. Był to jeden z powodów, dla którego zaczęto szukać dla biblioteki pewnego i stałego miejsca. W 1987 roku przeniesione zostały do sali w Domu Kultury w Żabiej Woli, mieszczącego się w odrestaurowanym, klasycystycznym dworku. Wtedy ówczesna bibliotekarka, dziś dyrektor Domu Kultury, p. Danuta Wiczuk – Nowajczuk, postarała się o to, by zostały one uporządkowane i opisane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. W tym czasie przeprowadzono skontrum i rozpoczęto wypożyczanie książek.

Przez pięćdziesiąt lat swojej działalności nasza biblioteka przeżywała rozkwit i chwile upadku, często zmieniała miejsca swego pobytu, niejednokrotnie była pozbawiana swych bogactw: książek i czasopism. Placówka wielokrotnie była zamykana przez władze, które nie chciały dopuścić do rozpowszechniania czytelnictwa w okolicy. Zbiory jej były wypożyczane do innych bibliotek, często tam kończyły swój bibliotekarski żywot. Udało się nam ustalić, iż w ciągu 50 lat zmieniało się również kierownictwo biblioteki. Niestety, nie mamy dokładnych danych osobowych w tej kwestii. Wiemy jednak, że najbardziej zasłużonymi opiekunami naszej placówki byli: p. Józef Krawczyk (założyciel biblioteki w Żabiej Woli), p. Zofia Bielawska, p. Małgorzata Miciałkiewicz oraz p. Hanna Modrzejewska (osoby opiekujące się biblioteką pod koniec lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, a także dostarczających nam wielu świadectw o jej istnieniu i historii, za co serdecznie dziękujemy).

Na dzień dzisiejszy biblioteka liczy ponad 5600 dostępnych woluminów. Regularnie odwiedza ją prawie 900 czytelników, nie licząc wielu osób chętnych do bezpłatnego korzystania z umieszczonej w sali bibliotecznej czytelni multimedialnej (3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu). Dzięki dotacjom Urzędu Gminy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wciąż kupowane są nowe książki, które zaspokajają potrzeby czytelników i są naszą odpowiedzią na ich oczekiwania.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli

Warszawska 27,
96-321 Żabia Wola

tel: 46 835 94 82
gbpzabiawola@interia.pl