ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola, Godziny otwarcia: pon.-śr. 12.00 - 19.00 ; czw.-pt. 09.00 - 16.00 sob. 08.00 - 12.00

O Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli rozpoczęła swoją działalność w 1958 roku.

1990 roku znalazła stałą siedzibę, którą stał się klasycystyczny dworek w centrum Żabiej Woli. Rozpoczęliśmy wówczas współpracę z Domem Kultury w Żabiej Woli, wspólnie zaspokajając potrzeby mieszkańców żabiowolskiej gminy.

Od początku wieku zapraszamy do nas pisarzy, prezentujących najciekawsze dzieła literackie. Nasi Goście odwiedzają również szkoły z terenu gminy.

2005 roku poszerzyliśmy swoją ofertę o czytelnię internetową, później umożliwiliśmy naszym czytelnikom korzystanie z kserokopiarki i faksu.

Od 2007 roku uczestniczymy w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo (np. „Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie”).

2008 roku zaistnieliśmy w Internecie, prezentując naszą pierwszą stronę internetową.

2010 roku udostępniliśmy specjalne półki na potrzeby bookcrossingu.

2012 roku zakończyliśmy proces tworzenia wersji elektronicznej naszego katalogu i udostępniliśmy go naszym czytelnikom. Nasza placówka zyskała nowe funkcjonalności: poprzez wprowadzenie elektronicznych kart bibliotecznych stworzyliśmy możliwość podglądu kont czytelniczych oraz rezerwacji książek online.

2015 roku zmieniliśmy wysłużone komputery czytelników na nowe zestawy, co pozwoliło na szybką i bezpieczną pracę.

2016 roku zaprezentowaliśmy nasze nowe logo, które można znaleźć na ulotkach, torbach, zakładkach i plakatach.

2018 roku rozpoczęliśmy wypożyczanie audiobooków.

2019 zmieniliśmy oblicze naszej strony internetowej.

Rozwijamy się cały czas i… nie zamierzamy zwalniać!

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli otrzymała nieodpłatnie sprzęt komputerowy (3 komputery) w ramach programu IKONKA, realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

Program IKONKA polega na uruchomieniu punktów powszechnego dostępu do Internetu (tzw. PIAP – Public Internet Access Point) w bibliotekach publicznych wszystkich gmin województwa mazowieckiego. Punkty te nazywane są “czytelniami internetowymi”. Głównym celem programu jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet w ramach nowo powstających Czytelni Internetowych, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz realizującej jej cele Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006.

Wyposażenie bibliotek publicznych w Czytelnie Internetowe daje szansę na zmianę oblicza biblioteki publicznej oraz na przywrócenie bibliotekom ich pierwotnej, oświeceniowej roli – miejsca kojarzonego z wiedzą, informacją i postępem.

Uruchamianie nowych czytelni internetowych w ramach programu IKONKA, zwłaszcza w małych miejscowościach i na terenach wiejskich – gdzie dostęp do sieci Internet jest w dużym stopniu ograniczony – otwiera społeczności lokalnej możliwości dotarcia do wiedzy, często dotychczas niedostępnej.

Dzięki programowi tysiące młodych ludzi otrzymało szansę skorzystania z zasobów edukacyjnych sieci Internet, dotarcia zarówno do zbiorów Polskiej Biblioteki Internetowej jak również innych cennych źródeł wiedzy i informacji.

Realizacja programu IKONKA sprzyja budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz wyrównywaniu szans Polaków w dostępie do wiadomości oferowanych przez sieć Internet.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego dostępu do sieci Internet.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli

Warszawska 27,
96-321 Żabia Wola

tel: 46 835 94 82
gbpzabiawola@interia.pl