ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola, Godziny otwarcia: pon.-pt. 12.00 - 19.00 , sob. 09:00 - 12:00

Procedura zachowania bezpieczeństwa

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki.

 

§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników, zwana dalej Procedurą, określa warunki i  zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, kontrahentów oraz innych osób i instytucji korzystających z usług, współpracujących lub przebywających na terenie Biblioteki.

 

§2

Procedury obejmują:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego pomiędzy pracownikami.
 2. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.
 3. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 4. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
 5. Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.
 6. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie obecności wirusa u pracowników.
 7. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia użytkownika wirusem SARS-CoV-2

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla użytkowników w obszarze biblioteki (przy punkcie zwrotu książek, przy “okienku” bibliotecznym).
 2. Wyznacza się bezpieczną odległość ok. 2 metry od siebie – strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami.
 3. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów. Nie ma możliwości korzystania z przestrzeni dla dzieci, strefa media, pokój cichej pracy, sala komputerowa, które są nieczynne do odwołania.

Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględnie noszenie masek ochronnych i rękawiczek . Użytkownik bez rękawiczek i maski nie zostanie obsłużony.

 §4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów:
 2. Za pośrednictwem rezerwacji poprzez konto czytelnika. Zamówione pozycje są do odbioru następnego dnia od dnia dokonania rezerwacji. 
 3. Telefonicznie – dyżurujący bibliotekarz przygotowuje zamówienie, które jest do odbioru w wyznaczonym miejscu.

Zbiory można wypożyczać:

 • bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów z Biblioteki ( przez “okienko” biblioteczne).

§5

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.

 1. W Bibliotece wydziela się tzw. „drogę brudną” czyli stanowisko zwrotu zbiorów wracających do Biblioteki, które zostaną poddane kwarantannie oraz tzw. „drogę czystą” dla zbiorów wypożyczanych z biblioteki.
 2. Zaleca się zwrot zbiorów bibliotekarzowi na stanowisku zwrotu książek, który odpisuje zbiory i wkłada do odpowiednio oznaczonych pudeł na kwarantannę.
 3. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres od 3 dni do pudła, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Zbiory przed ustawieniem na półkę zostaną zdezynfekowane płynem do dezynfekcji w rozpylaczu (ozonowanie pomieszczenia) i włączone na półkę.
 4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały
 5. Czytelnik zwracając i odbierając zamówione zasoby biblioteczne musi mieć założoną maskę i jednorazowe rękawice.

§6

Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.

 1. W ramach otwarcia Biblioteki czynna będzie Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27.
 2. Do odwołania zmieniają się godziny otwarcia Biblioteki, która będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16.00, przy czym w godz. 10.00-12.00 będą obsługiwani wyłącznie użytkownicy w wieku 65+.
 3. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
 4. Użytkownik, który ma zarezerwowane pozycje odbiera je w Bibliotece w wyznaczonym miejscu ( przy okienku bibliotecznym). Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik musi mieć założoną  maskę i jednorazowe rękawice oraz zachować bezpieczną odległość zgodnie z  wytycznymi GIS.
 5. Zawieszona jest oferta kulturalno-oświatowa Biblioteki .

§7

 Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownika Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części Biblioteki, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli  w trakcie epidemii wirusem SARS-CoV-2 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli.
 3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej:  biblioteka-zabiawola.pl

 

                                                                                    Izabela  Lewandowska
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli

 

Żabia Wola, dn. 08.05.2020r

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.