ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola, Godziny otwarcia: pon.-pt. 12.00 - 19.00 , sob. 09:00 - 12:00

Regulamin Czytelni

REGULAMIN CZYTELNI I CZYTELNI INTERNETOWEJ

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻABIEJ WOLI

 1. Czytelnia jest ogólnodostępna, a korzystanie z jej zbiorów na miejscu—bezpłatne.
 2. Aby zostać czytelnikiem i użytkownikiem Czytelni Internetowej GBP w Żabiej Woli niezbędne jest założenie karty bibliotecznej na miejscu w Bibliotece.
 3. Karta biblioteczna pozwala na korzystanie z oferowanych zbiorów i usług.
 4. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do pozostawienia okryć wierzchnich, torebek, teczek, itp. w miejscu do tego przeznaczonym.
 5. W Czytelni obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.
 6. W Czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego.
 7. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
 8. Przed opuszczeniem Czytelni wszystkie książki należy oddać do rąk bibliotekarza.
 9. Biblioteka oferuje również możliwość korzystania z Czytelni Internetowej.
 10. Czytelnia Internetowa jest ogólnodostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.
 11. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.
 12. Czytelnik zamierzający skorzystać z Czytelni Internetowej zobowiązany jest, za każdym razem w chwili odwiedzin placówki, do okazania karty bibliotecznej.
 13. Indywidualna sesja może trwać godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 14. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Korzystanie z komputerów w tych celach traktowane jest priorytetowo.
 15. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
 16. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.
 17. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
 18. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.