ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola, Godziny otwarcia: pon.-śr. 12.00 - 19.00 ; czw.-pt. 09.00 - 16.00 sob. 08.00 - 12.00

KONKURS NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA WAKACJI 2023

Data publikacji: 07/09/2023

GBP w Żabiej Woli ogłasza kolejną edycję konkursu na “Najlepszego CZYTELNIKA WAKACJI 2023r”

Zasady konkursu obok 🙂 Zapraszamy wszystkich naszych czytelników do wzięcia udziału.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA WAKACJI 2023
Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli ogłosiła w czerwcu 2023 r. konkurs na Najlepszego czytelnika wakacji 2023 r. dla dorosłych Czytelników naszej placówki. Konkurs polegał na przeczytaniu jak największej ilości książek w wyznaczonym przez regulamin terminie. Czas trwania konkursu określony był od 1 lipca do 31 sierpnia 2023 r.
W dniu 5 września 2023 r. Jury w składzie :
Izabela Lewandowska – przewodnicząca,
Joanna Wysokińska,
Pelagia Barańska,
po wygenerowaniu raportu z systemu bibliotecznego Mateusz (załącznik nr 1.do protokołu), wyłoniło Najlepszych Czytelników WAKACJI 2023 r. w kategoriach:
1. Kategoria wiekowa – od 20 do 45 lat
2. Kategoria wiekowa – od 45 do 60 lat
3. Kategoria wiekowa – powyżej 60 lat
Jury przyznało nagrody wraz z dyplomami :
1. w kategorii wiekowej 20 – 45 lat – Pani Agnieszka Janowiec (22 wypożyczeń)
– nr karty 1786
2.w kategorii wiekowej 45 – 60 lat – Pani Beata Mroczkowska (23 wypożyczeń)
– nr karty 1371
3. w kategorii wiekowej powyżej 60 lat – Pani Jolanta Barcz (31 wypożyczeń)
– nr karty 2095
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

PROTOKÓŁ

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli

Warszawska 27,
96-321 Żabia Wola

tel: 46 835 94 82
gbpzabiawola@interia.pl